21Apr2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

Contact

Str. Oltului 6 - Brasov

asociatia.academiadebine@gmail.com

+40 740 932 448

Partener în proiectul Intuitiv al Asociaţiei Raza de Speranţă

Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov Prin Programul Judeţean pentru Finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor de asistenţă socială 2021.

 

Nevoia identificata:

În România, cu atât mai puțin în orașul Brașov, nu există servicii integrate pentru adolescenții și preadolescenții cu deficit de mentalizare și integrare socială. Terapia de recuperare și /sau programele de consiliere psihologică nu sunt adaptate pentru învățarea abilităților și deprinderilor de viața și cu atât mai puțin pentru intelegerea sexualității,  dezvoltarea și intelegerea identității sexuale precum și modelarea de relații sănătoase și armonioase.

În judeţul Braşov peste 72% din numărul solicitarilor privind intervenţia medicală în domeniul sănătaţii mintale provin din deficitul de mentalizare al relaţiilor sociale, depresiei, anxietăţii, efectul discriminării şi marginalizării şi ca efect au unei incapacităţi/deficienţe mintale determinate de un diagnostic (Statistica institutul de Sanătate mintală).

Cele mai cunoscute tulburări de sănantate mintală întâlnite la copii și adolescenși sunt: tulburările din spectrul autist, ADHD, tulburările de anxietate, fobia școlară, episodul depresiv, tulburări de consuită, tulburarea de atașament și tulburările de comportament alimentar.

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor şi adolescenţilor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală are la bază înţelegerea comună a faptului că pentru obţinerea unei ameliorări/recuperări optime a acestora intervenţia psihiatrică trebuie coroborată cu intervenţii educaţionale şi sociale.

Eficienţa programelor de reabilitare a copiilor şi adolescenţilor la risc sau cu tulburări de sănătate mintală poate fi crescută dacă ele sunt oferite în contextul unui mediu cu un nivel scăzut de stigmatizare din partea comunităţii, punându-se accentul pe „persoană”, şi nu pe „pacient”. În acest fel va creşte sentimentul de responsabilitate, de valorizare, precum şi de încurajare şi implicare personală a copilului şi adolescentului în procesul de reabilitare.

Partener

Proiectul Intuitiv al
Asociaţiei Raza de Speranţă

Categorie:

Sănătate mintală
Educaţie
Dezvoltare Personală

Perioada:

Septembrie-Noiembrie 2021

Scopul proiectului:

Prin programele specializate este necesar să fie identificate şi consolidate abilităţile copilului şi adolescentului, abilităţi utile pentru construirea/reconstruirea autonomiei personale, satisfacerea nevoii de a învăţa, de a locui, de a se angaja, socializa şi dezvolta.

Scopul acestor programe este creşterea calităţii vieţii copiilor şi adolescenţilor la risc sau cu tulburări de sănătate mintală prin reducerea riscului, vulnerabilităţii sau deficienţei psihice, creşterea adaptării sociale, asumarea de responsabilităţi în viaţa lor cotidiană şi implicarea acestora cât mai activ şi independent în viaţa socială.

Perioada de implementare:

Pe parcursul a 2 luni, în perioada 13.09.2021 – 15.11.2021, 16 copii – adolescenți și preadolescenti,  aflati în situație de risc de excluziune sociala / cu dizabilități, cu deficit de integrare sociala vor beneficia de un pachet de servicii sociale integrate psihoterapeutice pentru constientizarea, formarea unor deprinderi de viata independentă, abilitare sociala complexa si dezvoltarea unor abilitati sanatoase si pozitive/  comportamente adecvate, având ca scop creșterea calității vieții prin facilitarea accesului la serviciilor specifice de consiliere si psihoterapie, precum si creșterea capacității organizationale prin acordarea unor servicii sociale psihoterapeutice necesare in procesul de recuperare si incluziune socială.

În perioada implementării proiectului vom derula o campanie de informare si constientizare privind igiena si sanatatea mintala (depresie si anxietate) pentru prevenirea discriminarii si marginalizarii, desfasurată in mediul online (pagina de internet, pagina de socializare a organizatiei) .

Activităţi implementate prin proiect:

Evaluare psihologică

Consiliere psihologică

Psihoterapie

Grup suport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *