20Apr2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

Contact

Str. Oltului 6 - Brasov

asociatia.academiadebine@gmail.com

+40 740 932 448

Politică de Confidențialitate

Politica de securitate și de confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

În conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”), Asociaţia Academia de Bine, ONG cu sediul in Mun. Braşov, Str. Oltului nr. 6, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Preambul

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm activitățile prin care susţinem copiii și familiile acestora. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele, atelierele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi.

Scopurile în baza cărora procesăm/colectăm datele dvs. personale 

Asociatia poate procesa/colecta datele personale ale partenerilor, donatorilor, beneficiarilor, angajaților, membrilor, voluntarilor, datele participanților la evenimente, ateliere etc., datele finanțatorilor instituționali sau asociativi sau reprezentanților celor menționați anteriori, reprezentanților fundațiilor comunitare sau a altor organizații non-guvernamentale etc., în următoarele scopuri:

 • în scop financiar-contabil, în scopul desfăşurării relațiilor contractuale;
 • în scopul păstrării detaliilor de contact ale partenerilor contractuali;
 • în scopul desfășurării activității, a atragerii de fonduri, de potențiali donatori/beneficiari;
 • în scopul promovării activității;
 • în scopul atragerii derulării contractelor etc.

Utilizarea websitului de către copii

Websitul Asociatiei poate fi vizualizat şi utilizat şi de către minori. În cazul în care nu se doreşte folosirea de către copii a informaţiilor de pe websitul Asociaţiei, părinţii sau tutorii pot trimite un mesaj de solicitare angajaţilor Asociaţiei, prin care să se specifice interzicerea accesului la websitul Asociaţiei a respectivului utilizator minor.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

a) Date de identificare, spre exemplu: numele, prenumele, adresa, copia documentului de identitate și semnătura dvs.;
b) Date de contact, spre exemplu, numărul dvs. de telefon și/sau mobil, și adresa dvs. de e-mail sau de domiciliu, după caz;
c) Date privind calificările, spre exemplu, educația, profesia sau ocupația, CV-ul și experiența profesională;
d) Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii vă rugăm accesați politica de cookies.
e) Date de autentificare – parole, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la platformele aplicabile campaniilor derulate.
f) Date de sănătate – respectiv datele din certificatele medicale ce atestă tipul și gradul dizabilităților dvs. necesare pentru a vă implica și pentru a fi beneficiarul campaniilor desfășurate sau datele necesare pentru angajarea dvs.

Drepturile persoanei vizate (Regulamentul(UE) nr. 2016/679 si Directiva 95/46/CE(“GDPR”))

 • Dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • Dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • Dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Cum ne puteți contacta?

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți orice întrebări cu privire la Politica noastră de Confidențialitate puteți:

 • să ne trimiteți un e-mail la adresa asociatia.academiadebine@gmail.com;
 • să ne contactați utilizând numărul nostru +40 740 932 448;
 • să depuneți o cerere scrisă la sediul nostru.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa asociatia.academiadebine@gmail.com.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Asociaţiei Academia de Bine.

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare din mai 2021. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul Asociaţiei Academia de Bine.