20Apr2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

Contact

Str. Oltului 6 - Brasov

asociatia.academiadebine@gmail.com

+40 740 932 448

Împreună explorăm, descoperim, vindecăm, învăţăm şi creştem.

Centru psihoeducaţional

Centrul nostru psihoeducaţional este un spaţiu sigur şi complex, destinat explorării de sine, autocunoaşterii, dezvoltării fizice, emoţionale şi cognitive.

Ce ne face diferiţi?

Educăm

Prin campaniile şi proiectele pe care le implementam în şcolile şi grădiniţele din Braşov, pentru copii, aparţinători şi cadre didactice, urmărim conştientizarea, informarea, sensibilizarea, facilitarea informaţională privind conceptul interdisciplinar de sănătate şi igienă mintală pentru dezvoltare armonioasă a copiilor şi adolescenţilor, prevenţie prin educaţie pentru sănătate mintală, prevenirea discriminarii şi a bullyingului, respectiv dobândirea unor abilităţi sănătoase de autoreglare şi conduita socială şi stimularea imaginii şi stimei de sine.

Construim

Bazată pe conceptul de educație incluzivă, Asociația Academia de Bine este o întreprindere socială care își propune derularea unor proiecte și programe din dorința de a da o șansă tuturor copiilor și adolescenților cu dificultăți de integrare școlară și socială, pentru a ajuta la formarea și educarea acestora printr-un concept nou, liber, bazat pe iubire, empatie și respect, programe ce au ca principal obiectiv acordarea de șanse egale, respectarea drepturilor acestora la educație, integrare și incluziune socială.

Ne propunem să dezvoltăm comunitatea explorând beneficiile nondiscriminării, egalităţii de şanse şi toleranței, să construim o punte de legătură între membrii comunităţii şi specialişti în sănătatea mintală, să facilităm accesul la servicii integrate de specialitate prin formarea unei echipe pluridisciplinare şi crearea de parteneriate cu sectorul public, privat şi ONG/intreprinderi sociale.

Dezvoltăm

Împreună explorăm, descoperim , vindecăm, învăţăm şi creştem. Centrul nostru psihoeducaţional este un spaţiu sigur şi complex, destinat explorării de sine, autocunoaşterii, dezvoltării fizice, emoţionale şi cognitive. Prin abordarea şi activităţile din cadrul centrului dezvoltăm şi implementăm programe individualizate de intervenţie şi recuperare pentru copii, tineri şi adulţi, facilitând formarea de noi aptitudini, accesarea resurselor personale, conştientizarea simţurilor şi propriului corp, structurarea hărţii lumii (strategii, structuri de limbaj, valori, convingeri), îmbunătăţirea comunicării verbale şi non-verbale, pentru a fi în congruenţă cu ei şi cu cei din jur şi a trăi relaţii în siguranţă, mai bogate şi mai curate.

Susţinem

Misiunea noastră socială o reprezintă creşsterea gradului de incluziune şcoalară şi socială a copiilor şi a adolescenţilor aparţinând grupurilor vulnerabile în vederea combaterii sărăciei şi a reducerii inechităţii sociale prin acordarea unui set de servicii de sprijin şi consiliere, activităţi de educaţie nonformală şi servicii recreaţionale motivaţionale pentru copii şi adolescenţi proveniţi din centrele de protecţie specială.